Szukaj w serwisie
Biuletyn

Chcesz być informowany o najnowszych informacjach dotyczących pracy Izby? Zapisz się do Newslettera podając poniżej adres e-mail:

Dla radców

Składki samorządowe

piątek 20 grudzień 2013

SKŁADKI SAMORZĄDOWE.

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie informuje, iż podstawowym warunkiem udziału w spotkaniach integracyjnych,  integracyjno-szkoleniowych oraz wyjazdach szkoleniowych organizowanych i dofinansowywanych przez Izbę, jest brak zaległości w płaceniu składek, z których te wydarzenia są finansowane.

Zgodnie z art. 45 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego radca prawny obowiązany jest do terminowej zapłaty składki samorządowej.

Treść § 4 ust 1 oraz § 6 ust. 2 Uchwały nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych  stanowi, że składka członkowska wraz z składką ubezpieczeniową za dany miesiąc jest uiszczana do końca tego miesiąca.

Nieterminowa zapłata składki członkowskiej wywołuje dodatkowe koszty korespondencji, jak również może być przesłanką wszczęcia postępowań dyscyplinarnych, a w przypadku zaległości przekraczających 1 rok – może być nawet podstawą do skreślenia z listy radców prawych (art.29 pkt. 4a Ustawy o radcach prawnych).

Prosimy o terminowe i bieżące wpłacanie składek.

Dokument dodany przez: administrator

Copyright © 2007-2011 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie